Plexiglas smykker

Plexiglasringe

Plexiglasarmbånd

Plexiglashalskæder

Plexiglasøreringe